Pravna področja

Delovno pravo

V kolikor se vam kot subjektu delovnega razmerja pojavi zgolj vprašanje ali celo težava, v tem občutljivem in strogo pravno reguliranem področju nujno potrebujete ustrezno pravno pomoč. V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo učinkovito zastopanje na področju delovnega prava tako v izvensodnih, kot v sodnih postopkih, okvirom katerih strmimo k pravočasnemu in celostnemu uveljavljanju ter zadovoljevanju vaših pravic, dolžnosti in potreb.

Delovno pravo ureja pravice in dolžnosti tako delavcev, kot tudi delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, katerega pravni temelj je pogodba o zaposlitvi. V to področje tako sodijo tudi sodijo pravila o obveznih sestavinah pogodbe o zaposlitvi, njenem obstoju, spremembah in prenehanju ter posebnih oblikah le-te, pravila o varstvu nekaterih kategorij delavcev, pravila o uveljavljanju in varstvu pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, kot tudi o oblikah in načinih povezovanja delavcev. Okvirom delovnega prava vam torej tako pomagamo tako pri individualnih, kot kolektivnih razmerjih.

Posebno skrb namenjamo zunaj-sodnemu uveljavljanju pravic, saj s tem strankam prihranimo čas, skrbi in stroške.

Kot delavcu vam pomagamo v postopkih:

 • v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • v zvezi s spoštovanjem določb pogodbe o zaposlitvi;
 • v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi;
 • v zvezi z zagotavljanjem dela;
 • v zvezi s plačilom;
 • v zvezi z zagotavljanjem varnih delovnih razmer;
 • v zvezi z varovanjem delavčeve osebnosti (dostojanstva delavca pri delu in delavčevih osebnih podatkov);
 • v zvezi z nespoštovanjem pravil delovnega prava in samovolje nadrejenih;
 • v zvezi z atipičnimi oblikami dela;
 • v zvezi z opravljanjem dela v neformalnih oblikah;
 • v zvezi z drugimi vprašanji iz dela.

Kot delodajalcu vam pomagamo v postopkih:

 • v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • v zvezi s spoštovanjem določb pogodbe o zaposlitvi;
 • v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi;
 • v zvezi z upoštevanjem danih navodil;
 • v zvezi s spoštovanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu;
 • v zvezi s škodljivim ravnanjem;
 • v zvezi z varovanjem poslovne skrivnosti;
 • v zvezi s spoštovanjem konkurenčne prepovedi in s spoštovanjem konkurenčne klavzule;
 • v zvezi z drugimi vprašanji iz dela.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz delovnega prava obrniti na našo pisarno:

 1. Vzamemo si čas, vam prisluhnemo in pomagamo najti srž problema ter najti rešitev, ki vam najbolj ustreza;
 2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
 3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju delovnega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …