Pravna področja

Gospodarsko pravo

Če ste del vodenja, zastopanja ali nadzora družbe, bodisi se znajdete v drugi odgovorni vlogi gospodarskih subjektov, nujno potrebujete ustrezno pravno znanje, ki vas na tem dinamičnem področju, hitrih spreminjajočih se družbenih potreb vodi skozi labirint poslovnega sveta. V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo strokovno pomoč pri vseh vprašanjih tega področja in vam pomagamo pri pravno veljavnem uveljavljanju svojih interesov.

Gospodarsko pravo, kot del civilnega prava, obsega pravna pravila, ki urejajo pravice in obveznosti ter položaj gospodarskih subjektov v določenem družbenem sistemu, pravnoorganizacijskih oblik, skupaj z značilnostmi ustanovitve, delovanja, notranje organizacije, vodenja, zastopanja, nadzora, statusno pravnega preoblikovanja in prenehanja le teh. Poleg gospodarskega statusnega prava, to pravno področje obsega tudi pravila konkurenčnega prava, gospodarskega pogodbenega prava in prava finančnih instrumentov.

Naše storitve na področju gospodarskega prava obsegajo predvsem pomoč v postopkih:

 • priprava in pregled gospodarskih pogodb
 • zastopanje v gospodarskih sporih in izvršilnih postopkih;
 • priprava in pregled gradbenih pogodb;
 • skrbni pravni pregled (due diligence);
 • ustanovitev in registracija gospodarske družbe, ustanovitev podružnice,ustanovitev s.p.;
 • statusne spremembe (preoblikovanje družb, prenehanje družb);
 • priprava in pregled pisma o nameri;
 • priprava in pregled pogodb o nerazkrivanju podatkov (NDA);
 • zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti (prijava terjatev);
 • zastopanje tujih pravnih oseb;
 • drugih postopkih iz področja gospodarskega prava.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz gospodarskega prava obrniti na našo pisarno:

 1. S sistematično pridobljenim in utrjenim znanjem ter razumevanjem temeljnih pravnih institutov gospodarskega prava vam pomagamo uresničiti vaše interese v najvišji pravno dopustni meri;
 2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
 3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju nepravdnega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …