Informacije

Informacije za dolžnike

V kolikor ste z naše strani prejeli opomin, elektronsko sporočilo, klic ali kakšen drug dopis, oz. ste s strani sodišča že prejeli sklep o izvršbi, ki se nanaša na postopek poplačila dolga, ki ga imate do katere izmed naših strank, vam v nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih pojasnil in informacij.

V kolikor imate do upnika neporavnane obveznosti, upnik pa se je odločil, da bo dolg do vas izterjal po sodni poti,  boste z naše strani primarno prejeli opomin oziroma obvestilo o stanju dolga, s katerim vas kot dolžnika naše stranke seznanimo o obstoju ter višini vaših obveznosti. Poleg omenjenih podatkov, boste na dopisu našli tudi podatke za vstop v našo spletno aplikacijo v kateri boste lahko prejeli več podatkov glede dolga, videli vsa že izvedena plačila ter se dogovorili za način odplačila vaših obveznosti.

V kolikor se boste na naš opomin odzvali in vaš dolg do upnika poravnali ali pa se dogovorili za obročno poplačilo dolga, se bo postopek zoper vas ustavil in zadeva ne bo predana v sodno izvršbo, s tem pa boste preprečili nastanek dodatnih stroškov postopka in zamudnih obresti ter posledično povečanje vašega dolga do upnika.

Zakon o predpisani obrestni meri, postavlja višino zamudnih obresti 8% na letni ravni. Navedeno pomeni, da se vaša obveznost konstantno povečuje za 8% na letni ravni. Tako na primer na 10.000,00 EUR znašajo letne obresti 800,00 EUR oziroma 66,67 EUR na mesečni ravni.

V kolikor se na opomin ne boste odzvali, bo zoper vas vložen predlog za izvršbo s čimer se bo pričel sodni postopek za izterjavo dolga. Pri tem bodo nastali dodatni izvršilni stroški, ki so sestavljeni iz odvetniških stroškov, stroškov sodnih izvršiteljev ter stroškov sodnih taks. Vse stroške bo primarno plačal upnik, vendar pa se bo s tem vaš dolg do upnika povečal za višino nastalih stroškov. V kolikor se torej ne dogovorite za odplačilo vaših obveznosti, se bo višina vaše obveznosti do upnika z začetkom sodnega postopka zgolj še povečevala.

Zgolj z vložitvijo predloga za izvršbo nastane upniku vsaj 117,50 EUR sodnih stroškov, kateri se nato prištejejo k vašim obveznostim do upnika. Poleg izvršilnih stroškov, vaš dolg povečujejo tudi zakonite zamudne obresti, ki znašajo 8% na letni ravni.

V izogib postopku sodne izvršbe vam tako predlagamo, da se na naš opomin ali obvestilo o stanju dolga odzovete in nas v čim krajšem času kontaktirate. Prepričani smo, da bomo skupaj z upnikom našli rešitev za dokončno poplačilo vaših odprtih obveznosti.

Pomembno

V kolikor ste s strani naše odvetniške pisarne prejeli kakšen dopis glede odprtih obveznosti do naših strank, vam vljudno predlagamo, da se na prejet dopis odzovete in se z nami dogovorite za način poplačila vaših obveznosti oz. pridobite dodatne informacije glede stanja vaše zadeve.

Zanimive informacije

Več informacij o izvršilnih postopkih lahko najdete tudi tukaj.

Ali pa si prenesete zloženko Vrhovnega sodišča RS tukaj (PDF).