Pravna področja

Nepravdno pravo

Nemalokrat se znajdemo v položaju, ko obstoji potreba po ureditvi določenega pravnega razmerja, tudi med več posamezniki in v skupno korist vseh, brez da bi ob tem ostajal kakršni koli spor, ki bi terjal ureditev spornega vprašanja v pravdnem postopku, kljub temu pa ob tem potrebujemo ustrezno pravno pomoč, ki jo prav tako našim strankam nudimo v Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki.

Nepravdno pravo je del civilnega procesnega prava, ki obsega osebna stanja, družinska in premoženjska razmerja ter druge zadeve, skladno s pozitivističnim kriterijem, ki ga vsebuje 1. člen Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP-1). Nepravdni postopek se začne na predlog udeleženca ali po uradni dolžnosti, upoštevajoč stopnjo javnega interesa in načela dispozitivnosti ter se razlikuje od vrste konkretnega posebnega postopka.

Naše storitve na področju nepravdnega prava obsegajo predvsem:

 • svetovanje o pravnih sredstvih v nepravdnem postopku;
 • vlaganje pravnih sredstev v nepravdnem postopku;
 • vodenje postopkov za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo;
 • vodenje postopkov za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih;
 • vodenje postopkov za cenitev in prodajo stvari;
 • vodenje postopkov v stanovanjskih zadevah;
 • vodenje postopkov za ureditev razmerij med solastniki;
 • vodenje postopkov za delitev stvari v solastnini;
 • vodenje postopkov za delitev skupnega premoženja;
 • vodenje postopkov za prenehanje premoženjske skupnosti;
 • vodenje postopkov za ureditev meje;
 • vodenje postopkov za dovolitev nujne poti;
 • vodenje drugih nepravdnih postopkov.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz dednega prava obrniti na našo pisarno:

 1. Z znanjem in razumevanjem temeljnih pravnih institutov nepravdnega prava in posebnih pravil posebnih postopkov vam zagotovimo ustrezno zastopanje vaših interesov.
 2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
 3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju nepravdnega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …