Odškodninsko pravo

Odškodninsko in zavarovalno pravo

Ob nastopu zavarovalnega primera ali kadar se zgodi, da ste del škodnega dogodka v katerem utrpite škodo, je izrednega pomena, da lahko vaše pravice zaščiti in vam pravno svetuje strokovno usposobljen/a ter izkušen/a odvetnik/ca, ki vam pomaga do dogovorjene zavarovalnine ali popolne oziroma pravične denarne odškodnine, in to kar se da hitro ter s čim manjšimi stroški. V zvezi z odškodninskimi zahtevki in predlogi za izplačilo zavarovalnin v Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo učinkovito zastopanje v izvensodnih ali sodnih postopkih ter jim tako omogočimo, da se izognejo tveganju, da ostanejo brez odškodnine ali zavarovalnine.

Odškodninsko pravo se ukvarja s povrnitvijo škode oz. odpravljanjem nepravičnega položaja, v katerem se znajde oškodovanec/ka zaradi škode, ki jo je utrpel/a, tako da skuša vzpostaviti položaj, kakršen je bil pred škodnim dogodkom. Da bi lahko govorili o odškodninski obveznosti pa mora na drugi strani obstajati odgovornost t.i. povzročitelja škode, ki je lahko subjektivna oz. krivdna, kjer se mu očita subjektivni odnos do škode (v obliki naklepa ali malomarnosti), ali pa objektivna odgovornost ne glede na krivdo, ki izvira iz nevarnih stvari ali nevarnih dejavnosti, bodisi jo zakon določa v posebej določenih primerih (odgovornost staršev za otroke, do sedmega leta starosti, odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec itd.).

Posebno skrb namenjamo zunaj-sodnemu uveljavljanju odškodnine ali zavarovalnine, saj s tem strankam omogočimo poplačilo na hitrejši način, ki je povezan s čim manj ali celo nič stroški.

Štirje razlogi zakaj se v primeru nastanka škode obrniti na našo pisarno:

  1. V primeru pozitivne rešitve odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice vam ne zaračunamo nobenih stroškov oz. vam ne zaračunamo nobene dodatne provizije, saj stroške za opravljeno storitev v celoti poravna zavarovalnica sama, za vas pa je postopek v tem primeru povsem brezplačen. Izjemo od navedenega pomenijo odškodninski zahtevki iz AO plus zavarovanja, kjer je navedena obveznost zavarovalnice pogodbeno izključena ter negativno rešeni zahtevki, v primeru katerih pa vas še pred pričetkom postopka seznanimo s celotnim obsegom stroškov, ki bodo iz tega naslova nastali.
  2. Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov smo specializirani za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova prometnih in delovnih nesreč, zaradi česar uspešno svetujemo, zastopamo in vodimo postopke, kjer nas vodijo najvišji standardi pravne stroke.
  3. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da je višina vaše odškodnine enaka odškodninam v primerljivih zadevah.
  4. Že pred samo vložitvijo zahtevka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi v nasprotnem primeru lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Naše storitve na področju odškodninskega in zavarovalnega prava obsegajo predvsem:

  • Celostno vodenje postopka (pridobivanje dokumentacije pred vložitvijo odškodninskega zahtevka (zapisnik o prometni nesreči…), dopolnjevanje odškodninskih zahtevkov ali predlogov za izplačilo zavarovalnine, komuniciranje z zavarovalnicami, delodajalci, državnimi in drugimi organi);
  • vlaganje odškodninskih zahtevkov ali predlogov za izplačilo zavarovalnine;
  • vlaganje predlogov za zvišanje odškodnine;
  • vlaganje pritožb na višino odmerjene zavarovalnine;
  • vlaganje pritožb na odklonitev odškodninskega zahtevka ali odklonitev zahtevka za izplačilo zavarovalnice;
  • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev ter celovito zastopanje in vodenje skozi sodni postopek.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega zahtevka, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju odškodninskega in zavarovalnega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …