pisarna

Dinamična in hitro rastoča odvetniška družba, ki zagotavlja celovito storitev pravnega svetovanja

Odvetniška pisarna Lepoša & odvetniki je dinamična in hitro rastoča odvetniška družba, ki zagotavlja celovito storitev pravnega svetovanja in odvetniškega zastopanja na najvišji ravni. Sodelujemo s strankami iz različnih gospodarskih področij in zastopamo tako slovenske kot mednarodne družbe. Ekipa izkušenih pravnikov ima v sodelovanju z zunanjimi sodelavci specifična strokovna znanja za nudenje celovite pravne podpore predvsem na civilno-pravnem področju, gospodarskem področju, področju izvršilnega prava ter celotnem postopku izvršbe terjatev za naše naročnike.

Svojo dejavnost je Odvetnik Gregor Lepoša pričel izvajati leta 2013, leta 2015 pa se je pisarni pridružil Odvetnik Naglič Alen. V letu 2019 je prišlo do preoblikovanja v Odvetniško pisarno Lepoša d.o.o., ki deluje tako na sedežu odvetniške pisarne v Slovenskih Konjicah, kot tudi v podružnici v Mariboru, pri čemer naše naročnike zastopamo pred pristojnimi sodišči na področju celotne Slovenije. S strokovnim kadrom, odlično programsko opremo in lastno IT službo smo za naše naročnike sposobni obdelovati veliko število primerov ter zagotavljati preglednost in transparentnost izvajanja vseh izvršilnih in drugih sodnih postopkov.

Odvetniška pisarna opravlja svoje poslanstvo nudenja pravnega svetovanja in odvetniškega zastopanja na podlagi inovativnega pristopa in z najvišjo možno mero integracije ter uporabe novih tehnoloških in IT rešitev, pri čemer v celoti ohranjamo našo neodvisnost, visoko strokovnost, etičnost in spoštovanje do naših strank ter drugih deležnikov v pravosodju.

Glavnino naših strank predstavljajo domače in tuje gospodarske družbe, med katerimi so tako velika slovenska podjetja iz področja telekomunikacij, zavarovalništva in bančništva, kot tudi mednarodni finančni skladi. S svojim znanjem in izkušnjami pa pri najrazličnejših pravnih problemih iz vsakdanjega življenja pomagamo tudi drugim organizacijam in posameznikom.

Preberite še …