Pravna področja

Prekrškovno pravo

V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo učinkovito zastopanje na področju prekrškov, kot kršitev zapovedi ali prepovedi zavezujočih pravnih predpisov (zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne skupnosti), ki prestavljajo tista deviantna ravnanja, ki vsebujejo manjšo stopnjo odklonskosti od kaznivih dejanj in jih državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti, po predpisanem postopku, določijo kot takšne in zanje predpišejo sankcijo (globa, odvzem predmetov, kazenske točke…).

Prekrškovno pravo predstavlja heterogeno pravno področje, vsebovano v mnogih materialnih pravnih predpisih, ki se nanašajo na najrazličnejša področja od prometa, trga, davkov, varnosti javnega reda in miru, okolja in prostora, varstva živali itd., katerih temeljenji akt predstavlja Zakon o prekrških, ki vsebuje splošne določbe, veljavne za vse predpise, ki določajo posamezne prekrške, kot skupno kaznivih ravnanj, ki so kot že omenjeno manj nevarna od kaznivih dejanj in bolj nevarna od disciplinskih prestopkov.

Naše storitve na področju prekrškovnega prava obsegajo predvsem:

 • svetovanje in vodenje skozi postopek o prekršku (redni sodni postopek ali skrajšani sodni postopek);
 • sestavljanje izjav o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška;
 • sestavljanje drugih izjav;
 • vlaganje predlogov za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja;
 • vlaganje predlogov za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
 • vlaganje zahtev za sodno varstvo;
 • vlaganje pritožb zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje;
 • vlaganje izrednih pravnih sredstev;
 • vlaganje drugih pravnih sredstev;
 • druga pomoč in postopki povezani s prekrški.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz prekrškovnega prava obrniti na našo pisarno:

 1. Z znanjem in razumevanjem pravnih pravil in določb prekrškovnega prava vam zagotovimo pravočasno in celostno uveljavljanje ter zadovoljevanje vaših pravic in dolžnosti.
 2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
 3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju pogodbenega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …