Pravna področja

Stečajno pravo

Stečajno pravo se ukvarja s stečajnimi postopki, ki so stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine ter kot tako ob upoštevanju temeljnih načel stečajnega postopka, določa subjekte stečajnega postopka (aktivna in pasivna legitimacija), organe stečajnega postopka, postopek uvedbe in začetka stečajnega postopka, pravne posledice začetka stečajnega postopka, postopek izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju, ločitvene in izločitvene pravice, postopek dokončanja nujnih poslov, sklepanja novih pogodb, nadaljevanja proizvodnje in tekočih poslov v stečaju, prijavo in preizkus prijavljenih terjatev, prodajo dolžnika, vnovčenje dolžnikovega premoženja, poplačilo upnikov, zaključek stečajnega postopka in vpis v register ter druga pravila stečajnega postopka.

V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo pomoč predvsem v postopkih prijave terjatev in postopkih osebnega stečaja, ki pomeni postopek t. i. generalne izvršbe nad dolžnikovim premoženjem, katerega cilj je prodaja vsega dolžnikovega premoženja (ob začetku postopka, kot tudi tisto, ki ga pridobi med samim postopkom, kar skupaj predstavlja stečajno maso), ki ga je dovoljeno prodati, pri čemer se iz tako dobljenih sredstev se v enakih deležih poplačajo upniki, v delu obveznosti, kjer pa upnikov ni mogoče poplačati, pa lahko dolžnik doseže odpust obveznosti.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz stečajnega prava obrniti na našo pisarno:

  1. Z znanjem in razumevanjem pravnih pravil in določb stečajnega prava vam zagotovimo pravočasno in celostno uveljavljanje vaših interesov ter zadovoljevanje vaših pravic in dolžnosti v postopku.
  2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
  3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju pogodbenega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …