Izvršilno pravo

Cilj izvršilnega postopka je, da dolžnika prisili, da izpolni svoje obveznosti do upnika

V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo celovito storitev izterjave neplačanih terjatev. S strokovnim kadrom in odlično programsko opremo smo sposobni hkrati obdelovati veliko število primerov ter zagotavljati preglednost in transparentnost izvajanja vseh korakov izvršilnih postopkov.

Skozi dolgoletne izkušnje smo ugotovili, kako pomembno je zgodnje vzpostavljanje kontakta z dolžniki, kar ima za posledico hitrejše poplačilo dolga in izboljšanje plačilne discipline. Zaradi navedenega našim naročnikom nudimo aktivno izterjavo terjatev že v predsodni fazi, kjer dolžnike na plačilo odprtih terjatev pozivamo s kombinacijo telefonskega in pisnega opominjanja, ter se na ta način poskušamo izogniti postopku sodne izvršbe.

V kolikor predsodni postopek opominjanja dolžnikov ni uspešen in dogovor z dolžnikom ni mogoč, našim naročnikom omogočamo takojšnjo vložitev in celostno vodenje postopka sodne izterjave in drugih s tem povezanih postopkov.

Naše storitve za upnike na področju izvršilnega prava obsegajo predvsem;

  • Opominjanje dolžnika pred vložitvijo predloga za izvršbo,
  • Sestava in vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine,
  • Celostno vodenje izvršilnega postopka (komunikacija z dolžniki, sklepanje dogovorov, izračuni stanja dolga, razširitve izvršilnih sredstev, odlog izvršbe, koordinacija in komunikacija s sodnimi izvršitelji, itd.)
  • Poizvedbe glede dolžnikovega premoženjskega stanja,
  • Vlaganje rednih pravnih sredstev v postopku,
  • Zastopanje v postopkih za zavarovanje,
  • Prijavljanje terjatev v insolvenčnih in zapuščinskih postopkih,
  • Priprava obrazloženega ugovora dolžnika zoper sklep o izvršbi,
  • Vložitev ugovora tretjega,
  • Sestava nasprotne izvršbe,

V kolikor ste dolžnik in ste mnenja, da je bil zoper vas neupravičeno izdan sklep o izvršbi, vam v Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki pripravimo utemeljen ugovor zoper sklep o izvršbi in vas nato zastopamo v sodnem postopku. V kolikor menite, da je zahtevek utemeljen se v vašem imenu z upniki pogajamo o ugodnejših plačilnih pogojih (odpis zakonskih zamudnih obresti, izvršilnih stroškov, glavnice, možnost obročnega poplačila dolga) in sklenitev poravnave na podlagi katere se vaša obveznost lahko bistveno zniža.

Preberite še …